Naše podjetje vam nudi naslednje storitve:

 • svetujemo pri ustanovitvi in registraciji družbe
 • svetujemo pri statusnih spremembah družbe, samostojnega podjetnika  ali druge organizacijske oblike
 • izdelava in nega zunanje podobe podjetja (poskrbimo za postavitev spletne strani za vaše podjetje, trženje storitev, skrb za urejeno poslovanje družbe, organizacija projektne dokumentacije, zastopanje na različnih področjih, izdelava promocijskega materiala
 • opravljanje splošnih administrativnih del vezanih na poslovanja na področju EU (fakturiramo, sprejemamo in opravljamo klice, dopise, fax-e, pišemo potne naloge …)
 • pomoč pri administrativnih ovirah
 • zagotavljanje nočitev detaširanih delavcev
 • organizacija sestankov s tujimi naročniki
 • pripravljamo prevode
 • v vašem imenu dostavljamo dokumentacijo
 • pripravljamo pogodbe, sklepe, obvestila na področju delovnega prava (objava delovnega mesta, obvestilo izbranemu in neizbranim kandidatom, pogodba o zaposlitvi, sklep o prenehanju delovnega razmerja, aneksi k pogodbi o zaposlitvi, obvestilo o odmeri letnega dopusta …), iščemo ustrezne kadre in opravljamo kadrovske razgovore
 • pripravljamo pogodbe in akte na področju statusnega prava (akt o ustanovitvi, družbena pogodba, akt o sistemizaciji delovnih mest …)
 • druge naloge in dela po naročilu 
 

STORITVE PO VAŠI MERI

Kontaktirajte nas in z veseljem vam pripravimo individualno ponudbo ustrezno vašim potrebam in meri vašega podjetja.